سیاست حریم خصوصی

فروشگاه ابزاریست  همیشه بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران تاکید ویژه‌ای دارد. شما به عنوان یکی از اعضای فروشگاه ابزاریست برای ایجاد حساب کاربری، اطلاعاتی نظیر شماره تلفن و ایمیل و آدرس وارد خواهید کرد که تنها برای ارائه‌ی خدمات بدون نقص از طرف ابزاریست کاربرد دارند و نزد ما محفوظ خواهند ماند. گفتنی‌ست که از این داده‌ها برای ارسال محصولات استفاده خواهیم کرد. همچنین مطالبی مانند خبرنامه مدیسه ،  تنها در صورت ابراز علاقمندی شخصی شما به آدرس ایمیل‌تان ارسال خواهد شد و در هر زمانی که بخواهید می‌توانید از آن انصراف دهید . شماره تلفن اعضا نیز تنها برای ارسال پیامک  و در جریان گذاشتن شما از روند ارسال محصولات  استفاده خواهد شد